MUBI

Pristimantis lacrimosus Jiménez de la Espada, 1875